Slovenien

Personer bosatta i valt EU/EES-land

Reglerna för vård i Sverige varierar beroende på syftet med resan och omfattar även utlandssvenskar bosatta inom EU/EES.

Tillfällig vistelse i Sverige (turist)

Personer som arbetar eller studerar i Sverige

Personer som inte är folkbokförda men bosatta här enligt förordning 883/2004

Personer som studerar i annat EU/EES-land eller Schweiz

Pensionär med svensk pension bosatt i annat EU/EES-land eller Schweiz

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21