Person som arbetar eller studerar i Sverige

Studerar i Sverige

Om patienten vid nödvändig vård / tandvård kan uppvisa ett giltigt EU-kort eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort tas patientavgift / vårdavgift ut som för bosatta. Kopia tas på EU-kortet.

Om ett giltigt EU-kort eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort saknas betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänspris).

Arbetar i Sverige (under högst 12 månader)

Patienten ska uppvisa Försäkringskassans "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz". Då betalar patienten patientavgift / vårdavgift som för bosatta både vid nödvändig vård / tandvård och planerad vård / tandvård. Kopia ska tas på intyget. 

Observera att en gränsarbetare som är bosatt utanför Norden, men inom EU/EES eller Schweiz, och arbetar i Sverige ska uppvisa "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz". 

Om intyg saknas betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänspris).