Pensionärer med svensk pension bosatta i ett annat EU/EES-land

Pensionär med svensk pension bosatt i annat EU/EES-land eller Schweiz har rätt till all vård inklusive tandvård enligt det statliga tandvårdsstödet och betalar patientavgift / vårdavgift som för bosatta. "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land " ska uppvisas. Intyget ges ut av svenska Försäkringskassan.

Kopia ska tas av uppvisat intyg.

EU-kort utfärdat i bosättningslandet gäller för nödvändig vård.

Saknas intyg eller EU-kort betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänspris).