Tillfällig vistelse i Sverige

Nödvändig vård / tandvård vid tillfällig vistelse i Sverige (turist)

Har patienten EU-kort eller provisoriskt intyg? 

Ja Nej

Planerad vård/ tandvård vid tillfällig vistelse i Sverige

Har patienten intyg E112 eller S2?

Ja Nej