Personer som inte är folkbokförda men bosatta här enligt förordning 883/2004

Personer som inte är folkbokförda i Sverige kan anses vara bosatta här enligt förordning 883/2004. Det gäller personer som arbetar eller bor här. Mot uppvisande av "Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004" ska dessa personer erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård som regionen är ansvarig för enligt Tandvårdslagen, på samma villkor som den som är folkbokförd här.

När "Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004" uppvisas betalar patienten patientavgift / vårdavgift som bosatta/folkbokförda. Kopia ska tas på intyget.

Om intyg saknas betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänspris).