Personer från Sverige som studerar i annat EU/EES-land eller Schweiz

Personer som flyttat från Sverige för att studera i ett annat EU/EES-land kan få "Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz" av Försäkringskassan.

Vid uppvisande av giltigt intyg har dessa personer rätt till samma vård som folkbokförda i Sverige. Patientavgift tas ut som för bosatta. Högkostnadsskyddet öppen hälso- och sjukvård gäller. Vårdlandstinget står för vårdkostnaden.

Saknas intyg betalar patienten hela vårdkostnaden (utomlänspris).

Giltigt EU-kort från annat EU/EES-land ger rätt till nödvändig vård till vanlig patientavgift.