Dubbelförskrivning - uppdaterade riktlinjer

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment har beslutat om en redaktionell ändring i Handbokens riktlinjer om dubbelförskrivning. Riktlinjerna har förtydligats bland annat gällande att förskrivaren ska följa lokala rutiner när det kan finnas behov av dubbelförskrivning.