Borttagning av produktanvisningar inom område syn och dövblindhet

Inom område syn har följande produktanvisningar tagits bort:

  • 270606 Hjälpmedel och verktyg för mätning av vinklar 
  • 241824 Manuskripthållare 
  • 042424 Kroppstermometer 
  • 123912 Kompasser 
  • 223612 Alternativa inmatningsenheter (Sarepta) 
  • 180606 Läs- och arbetsbelysning 

Inom område dövblindhet har följande produktanvisningar tagits bort:

  • 241824 Manuskripthållare 
  • 042424 Kroppstermometer

Det innebär att förskrivare inte längre kan förskriva hjälpmedel inom dessa produktområden.Dessa hjälpmedel är nu egenansvar.