Två nya produktanvisningar inom medicinsk behandling

Nu går det att förskriva digital våg och digital blodtrycksmätare som personligt hjälpmedel. Kriterier, mål, anvisningar med mera hittar du i produktanvisningarna under medicinsk behandling:

  • 042409 Blodtrycksmätare
  • 042427 Personvågar

Än så länge är det enbart läkare och sjuksköterskor verksamma inom Västra Götalandsregionen som kan förskriva dessa produkter som personliga hjälpmedel. 

Införandet av de nya produktanvisningarna beslutades av hälso- och sjukvårdsdirektören sommaren 2022, på rekommendation från Ledningsrådet för medicintekniska produkter (nuvarande Ledningsrådet för hjälpmedel). Sedan dess har produkter upphandlats och andra förberedelser genomförts.