Ändring i produktanvisning 042706 stimulatorer för smärtlindring

Produktanvisning 042706 stimulatorer för smärtlindring har reviderats i syfte att tydligare beskriva patientens egenansvar att införskaffa TENS efter 3 månaders behandling.