Ändring i produktanvisning 042706 Stimulatorer för smärtlindring

Hälso- och sjukvård ska vara kostnadsfri för barn till och med 17 år, detta omfattar även personliga hjälpmedel. Därför kan inte inköp av TENS övergå till egenansvar under en aktiv behandlingsperiod för barn till och med 17 år. 

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård har utifrån detta beslutat att uppdatera produktanvisning 042706 Stimulatorer för smärtlindring. Syftet är att tydliggöra för förskrivare att barn och ungdomar kan få TENS-apparat fortsatt förskriven även efter 3 månader när det är medicinskt motiverat.