Förändringar inom samarbetsorganisationen för hjälpmedel

Under hösten 2022 har nya grupperingar bildats och benämningar och uppdrag för befintliga grupper har reviderats. Förändringarna har genomförts med anledning av införande av nya digitala hjälpmedel och utökning med hjälpmedel inom socialtjänst. Vårdgivarwebben har uppdaterats 2 januari 2023.

För mer information, se blocket Organisation för samarbete och styrning längst ner på sidan: Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)