Tillägg i riktlinjer gällande vård till personer med uppehållstillstånd

Nu finns information om vård av personer med tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd på sidan Vård av personer från andra länder. Sidan finns under Förskrivning och ansvarsfördelning i Handbokens riktlinjer.