Borttagning av dörr- och fönsteröppnare och -stängare

Det går inte längre att förskriva hjälpmedel inom produktområde 182103 dörröppnare och dörrstängare respektive 182106 fönsteröppnare och fönsterstängare. De patienter som har hjälpmedel inom dessa produktområden får behålla dem men ansvaret övergår till egenansvar.