Ändring i produktanvisning 043003 Hjälpmedel för värmebehandling

Produktanvisningen 043003 Hjälpmedel för värmebehandling har uppdaterats och medger nu även förskrivning av värmesockor. Bakgrunden till förändring är att det läkemedel som tidigare använts för att behandla svår nedsättning av värmereglerande funktion av kroppstemperatur inte längre ordineras samtidigt som utbudet av värmesockor i den öppna handeln har minskat. För att möjliggöra utomhusvistelse för personer med denna nedsättning har produktanvisningen ändrats och sortimentet utvidgats.