Borttagning av bärstolar, bärselar och bärkorgar samt toalettpapperstänger

Följande produktanvisningar har tagits bort:

  • 123118 Bärstolar, bärselar och bärkorgar
  • 091227 Toalettpapperstänger

Det innebär att förskrivare inte längre kan förskriva hjälpmedel inom dessa produktområden.Dessa hjälpmedel är nu egenansvar.

De bärstolar, bärselar och bärkorgar som finns ute hos patient ska återlämnas utifrån säkerhetsrisk för patient och personal vid användning. Eventuellt restvärde debiteras respektive vårdgivare. Sista datum för återlämning är 1 maj. Övergångsregler är framtagna av beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård.  

Gällande toalettpapperstänger får de patienter som har hjälpmedel inom detta produktområde behålla dem men ansvaret övergår till egenansvar.