Ändring 044827 och 240918

Gäller 044827 Hjälpmedel för kroppspositionering samt 240918 Omkopplare inom Kognitivt stöd och kommunikation (ISO-koden finns även inom Rörelsehinder men den är inte förändrad). Förändringen avser antal utrustningar och anger att två produkter inom ISO-koden kan förskrivas utan särskild prövning hos kostnadsansvarig.