Lånevillkoren uppdaterade - ny version tillgänglig

Lånevillkoren för förskrivna hjälpmedel är uppdaterade, bland annat är det förtydligat att det inte är tillåtet att kombinera egenköpta och förskrivna hjälpmedel. Lånevillkoren finns förutom på svenska översatta till sex olika språk samt teckenspråk. Alla versionerna finns att hämta i blocket Blanketter i handboken på Handbokens sida på Vårdgivarwebben.