Mjuk knäortos och Mjuk nackkrage blir egenansvar

Anvisningarna i produktanvisning 0612 Nedre extremitetsortoser och 0603 Spinala ortoser har ändrats. Ändringen innebär att mjuka knäortoser och mjuka nackkragar inte längre kan förskrivas som personligt hjälpmedel. 

Patienter som har dessa produkter förskrivna får behålla dem men kan inte få nya utprovade inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. 

Hälso-och sjukvårdspersonal som bedömer att en patient skulle ha nytta av en mjuk knäortos eller mjuk nackkrage kan hänvisa till allmän handel.