Ny ISO-kod för Infusionspump för enteral nutrition

Produktanvisning 041924 Infusionspumpar (pump för enteral nutrition) byter ISO-kod till 150990. Produktanvisningen omfattar även tillbehör inom ISO-kod 150930 Tillförselsystem för enteral näringstillförsel.

Bakgrunden till förändringen är att leverantörer i högre omfattning använder ISO-koden 150990, som är en nationell tilläggskod. Genom att använda samma ISO-kod i alla led (hos leverantör, Hjälpmedelscentral och i handboken) blir det tydligare vilka produkter som avses.