Särskilda tillägg till lånevillkoren uppdaterade

Lånevillkoren kompletteras med särskilda tillägg för programvara och tilläggsutrustning till datorer respektive för elrullstol och drivaggregat. De särskilda tilläggen är nu uppdaterade till sin layout, inga innehållsmässiga förändringar är alltså gjorda. I berörda produktanvisningar finns länkar till de särskilda tilläggen som öppnas i PDF-format.