Psykolog

En psykolog är expert inom området psykologi och jobbar med människors psykiska hälsa och ohälsa. Psykologen utreder, diagnostiserar, behandlar och förebygger psykiska problem, tillstånd och sjukdomar. En psykolog kan arbeta med olika metoder och behandlingsformer.

Jobba med föräldrar och små barn

Veronika är psykolog och jobbar på Psykologmottagning föräldraskap och små barn i Skene. Mottagningen arbetar med relationen mellan förälder och barn och börjar redan innan barnet är fött. Där ger hon en röst åt det lilla barnet. Barnets känslor, behov och hur det kommuniceras på barnets sätt är i fokus. Veronika jobbar tillsammans med barnmorskor, BVC-sjuksköterskor och läkare. 

Utöver sitt jobb på mottagningen så jobbar Veronika också med vårdutveckling för mödrahälsovården i Västra Götalandsregionen där hon är med och utvecklar framtidens vård. 

 

Jobba på vårdcentral

Maria jobbar som psykolog på Närhälsan, Eriksberg vårdcentral. Där jobbar hon med att bedöma, utreda, diagnosticera och behandla patienter i alla åldrar som har någon form av psykisk ohälsa. Som psykolog på en vårdcentral är det vanligt att möta patienter med tillstånd som ångest, depression, stressrelaterade sjukdomar, svårare kriser, smärtproblematik och PTSD. 

Maria har jobbat länge på Närhälsan och tycker att det är en enkel arbetsplats att komma in på. Det är ett gott arbetsklimat där det finns mycket öppenhet och förtroende.