Undersköterska

Undersköterskor arbetar nära patienten med vård, omsorg, stöd eller service, ofta i team med sjuksköterskor och läkare. Undersköterskans arbetsuppgifter kan handla om att hjälpa patienter med personlig hygien, sårvård, kontrollera värden, förbereda behandlingsrum, dokumentation med mera.

Jobba i team

Hos oss finns många olika arbetssätt, arbetsplatser och kollegor. Du kan arbeta nära dina kollegor i team eller självständigt. Martin, Nette och Emma är ett operationslag. Det är ett lag med en operationssjuksköterska en anestesisjuksköterska och en undersköterska som arbetar tillsammans för att operationerna ska kunna utföras.