Regional biblioteksplan Västra Götaland 2024-2027

Biblioteksplanen identifierar prioriterade utvecklingsområden och strategiska inriktningar. Planen är styrande för den regionala biblioteksverksamheten och vägledande för kommunala biblioteksplaner. Dessutom ger den underlag för att stärka samverkan mellan biblioteken för att förverkliga visionen om Det goda livet.

Remiss Regional biblioteksplan Västra Götaland 2024–2027 (360online.com)

Detta är remissversionen, den kommer att beslutas i juni 2024.