Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arvoden och ersättningar

Som förtroendevald i Västra Götalandsregionen har du rätt till arvode och ersättningar enligt arvodesbestämmelserna som regionfullmäktige beslutat om.

Klicka här för att komma till Elektroniska arvodesblanketter

För att utbetalning ska göras krävs dock att du som förtroendevalda ansöker om detta genom för ändamålet anpassad ersättningsblankett på denna sida. Du hittar även arvodesbestämmelserna i sin helhet på denna sidan.

Grunderna för dagarvode är:

 • Dagarvode betalas ut för sammanträde, uppdrag där beslut om deltagande tagits av nämnden, partigruppsmöten i anslutning till sammanträde med den egna nämnden.

 • Dagarvode betalas ut till förtroendevald med en fast ersättning mindre än 7 procent av ett årsarvode för det uppdrag arvodet gäller.

 • Dagarvodet betalas ut med 2,5 procent av grundarvodet. För sammanträde eller uppdrag på högst fyra timmar inklusive restid betalas halvt dagarvode.

Vissa begränsningar finns:

 • För konferens, utbildning, informationsmöte, studiebesök etc. begränsas dagarvodet till ett halvt.

 • Resdag berättigar inte till arvode för resdagen.

 • Endast ett heldagsarvode kan betalas ut per dag.

Kostförmån:

 • Fri kost är en skattepliktig förmån och ska redovisas på reseräkningen

Grunderna för förlorad arbetsinkomst är:

 • Ett faktiskt löneavdrag kopplat till tjänstledigheten. Detta ska i efterhand vid efterfrågan kunna styrkas genom lönespecifikation eller motsvarande.

 • Förtroendevalda med ett uppdrag motsvarande 40 procent av heltid har inte rätt till förlorad arbetsinkomst.

 • Intyget lämnas första gången den förtroendevalda begär ersättningen samt vid ändrad inkomst. Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. Ingen ersättning betalas ut utan aktuella och styrkta inkomstuppgifter.

Grunderna för ersättning av utlägg är:

 • Utbetalning sker utifrån en undertecknad, granskad och attesterad reseräkning med kvitto.

 • Reseersättning kan betalas ut för resa mellan ordinarie bostad och förrättningsställe eller mellan tjänsteställe och förrättningsställe. Västra Götalandsregionens Rese- och mötespolicy (RS 2016–02451) gäller samtliga nämnder och majoritetsägda bolag i Västra Götalandsregionen.

Pension

Mer om pensionsbestämmelserna kan du läsa nedan i informationsbladen.

Blanketter

Titel

Senast uppdaterad: 2018-06-28 11:28