Fakta om VGR för förtroendevalda

Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling och kollektivtrafik i Västra Götaland.

Det här gör VGR

Alla verksamheter

Politisk organisation

Informationsmaterial

Du kan använda hela eller delar av det framtagna presentationsmaterialet om VGR. Om du önskar mer detaljerat material vänd dig till förvaltningschef/ansvarig tjänsteman.

Statistik och ekonomi

Statistik, analys och rapporter om Västra Götaland, VGR, befolkning och verksamhet.

Statistik och analys

Tillgänglighet i vården – status och rapport

Ekonomi

Styrande dokument

De regionövergripande styrande dokumenten berör styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag inom Västra Götalandsregionen. Dokumenten är beslutade av regionfullmäktige eller regionstyrelsen.

Styrande dokument