Regler och rutiner för förtroendevalda

Som förtroendevald i Västra Götalandsregionen omfattas du av flertalet bestämmelser, policyer och riktlinjer.

Det betyder att du som förtroendevald förväntas föregå med gott exempel och följa bestämmelserna.

Nedan listas ett antal bestämmelser som du som i ditt uppdrag kan förväntas bli berörd av. Du hittar dokumenten i sin helhet på denna sida. Har du frågor kring bestämmelserna eller saknar någon bestämmelse kontakta din förvaltning.

  • Arvodesbestämmelser RS 2017–05989
  • Rese- och mötespolicy RS 2016–02451
  • Lokalt kollektivavtal om reseersättning RS 2011–00113
  • Riktlinje Inköp RS 2017–03233
  • Rutin Representation RS 2014–01525
Senast uppdaterad: 2018-10-16 13:42