Säkerhet för förtroendevalda

Enligt Västra Götalandsregionens policy råder nolltolerans mot hot, våld och otillåten påverkan. Därför uppmanar vi alla som varit utsatta att polisanmäla händelsen samt genomföra in en incidentrapport. Anmälan och incidentrapport blir en markering att beteendet inte är accepterat samt en viktig kraft för att belysa problematiken med hot, våld och otillåten påverkan mot förtroendevalda. Anmälan och incidentrapport blir även en viktig pusselbit för att kunna förebygga och analysera liknande brott och tillvägagångsätt.

Incidentrapportering förtroendevalda

Akuta händelser ska alltid hanteras av polisen.

Polisanmälan ska alltid göras vid våld eller hot. Gäller också om det riktas mot anhörig. OBS! Uppge att du är politiker.

Behöver du annat stöd kring hur du kan hantera en situation, kan du kontakta säkerhetsansvarig för ditt parti eller säkerhetsfunktionen för den verksamhet du representerar. Du bör ta reda på hur du når lokal tjänsteman i beredskap/säkerhetsansvarig för verksamheten där du har uppdrag, så att du har uppgifterna lätt tillgängliga.

Att tänka på om du som politiker blir utsatt för hot, våld eller otillåten påverkan 

Regional rutin trygghetstjänst 2022-2026