Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Säkerhet för förtroendevalda

Enligt Västra Götalandsregionens policy råder nolltolerans mot trakasserier, kränkningar hot och våld. Alla brott ska polisanmälas. Brott mot förtroendevalda och politiker i VGR ses som ett angrepp på demokratin och är en prioriterad fråga.

Akuta händelser ska alltid hanteras av polisen.

Polisanmälan ska alltid göras vid våld eller hot. Gäller också om det riktas mot anhörig. OBS! Uppge att du är politiker.

Behöver du annat stöd kring hur du kan hantera en situation, kan du kontakta säkerhetsansvarig för ditt parti eller säkerhetsfunktionen för den verksamhet du representerar. Du bör ta reda på hur du når lokal tjänsteman i beredskap/säkerhetsansvarig för verksamheten där du har uppdrag, så att du har uppgifterna lätt tillgängliga.

Att tänka på om du som politiker blir utsatt för hot, våld eller otillåten påverkan

Rutin för trygghetstjänst

Politiker eller tjänsteman som i sitt uppdrag för VGR upplever osäkerhet eller rädsla i samband med aktivitet som möte eller resa kan använda denna tjänst.

Det finns tillfällen, när man inte är direkt hotad och det inte upplevs motiverat att använda personskydd, men där man ändå känner en viss osäkerhet. Det kan exempelvis vara inför ett möte där man är orolig för att deltagarna ska bli upprörda eller när man ska åka hem efter någon aktivitet och känner viss oro för hemresan.

Möjligheten finns då att använda denna trygghetstjänst, för att säkerställa att någon vet var man är och kan reagera om inte allt avlöper väl.

Rutin för trygghetstjänst

Senast uppdaterad: 2019-10-14 15:22