Introduktionsdag för nya förtroendevalda

Västra Götalandsregionen anordnar regelbundet introduktionsdagar för nyvalda ledamöter och ersättare. Den senaste introduktionsdagen var den 8 mars 2024. Håll utkik här efter datum för hösten 2024.

Dagen syftar till att ge nyvalda ledamöter och ersättare grundläggande kunskap om uppdraget som förtroendevald.

Under dagen får deltagarna bland annat information om kommunallagen, regionfullmäktige och den politiska organisationen, säkerhet för förtroendevalda, revisionens uppdrag och om arvodesbestämmelser.

Här hittar du samtliga presentationer som visas vid introduktionsdagarna. 

Presentationer

Regionfullmäktiges uppdrag, Conny Brännberg

Nämnduppdraget enligt kommunallagen, Lina Kolsmyr

Revisorskollegiet och revisionens uppdrag, Krister Stensson

Säkerhet för förtroendevalda, Tobias Meijer

Det praktiska arbetet i nämnderna, Elisabet Ericson

Arvodesbestämmelser 2022-2026, Elisabet Ericson