Introduktionsdag för regionfullmäktige 8 november 2022

Den 8 november 2022 hölls en introduktionsdag i Vänersborg för nyvalda ledamöter och ersättare i regionfullmäktige. Föreläsningarna filmades och på denna sida hittar du både filmer och presentationsbilder från dagen.

Syftet med dagen var att ge en inblick i rollen som förtroendevald i regionfullmäktige. Med utgångspunkt från fullmäktiges perspektiv beskrevs bland annat:

  • Den demokratiska grunden och regionens välfärdsuppdrag
  • Västra Götalandsregionens organisation
  • Regionfullmäktiges roll och funktion
  • Krav i lagen, roller och uppdrag
  • Säkerhet för förtroendevalda
  • Praktisk information om uppdraget som förtroendevald

Medverkade gjorde bland annat regionfullmäktiges presidium, regiondirektör Håkan Sandahl och andra förtroendevalda och tjänstepersoner i Västra Götalandsregionen.

Presentationsbilder från dagen:

Presentation regiondirektören - Håkan Sandahl

Den nya politiska organisationen 2023-2026 - Gustaf Josefson och Dennis Jeryd

Uppdraget som förtroendevald - Maria Andersson

Fullmäktigeuppdraget enligt kommunallagen - Lina Kolsmyr

Arvodesbestämmelser - Bernt Runberg

Det praktiska arbetet i regionfullmäktige - Elisabet Ericson

Regionfullmäktiges ansvarsprövning och revisionens uppdrag - Birgitta Eriksson

Säkerhet för förtroendevalda - Peter Toomar

Ansöka om arvode i Barium - Elisabet Ericson och Ben Norman

Filmade presentationer:

Presentation regiondirektören - Håkan Sandahl

Den nya politiska organisationen 2023-2026 - Gustaf Josefson och Dennis Jeryd

Uppdraget som förtroendevald - Maria Andersson

Fullmäktigeuppdraget enligt kommunallagen - Lina Kolsmyr

Arvodesbestämmelser - Bernt Runberg

Det praktiska arbetet i regionfullmäktige - Elisabet Ericson

Regionfullmäktiges ansvarsprövning och revisionens uppdrag - Birgitta Eriksson

Säkerhet för förtroendevalda - Peter Toomar

Ansöka om arvode i Barium - Elisabet Ericson och Ben Norman