Delregional nämnd norra

Delregional nämnd norra är en av fem delregionala nämnder i Västra Götalandsregionen. Nämnden företräder dig som bor i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg eller Åmål.

Den delregionala nämnden verkar för att realisera Västra Götalandsregionens måldokument och strategiska planer inom hälso- och sjukvård och folkhälsa i sitt geografiska område.

Inom områdena hälso- och sjukvård och folkhälsa ansvarar nämnden för dialog med kommuner, intresseorganisationer och civila samhället. Nämnden följer hälso- och sjukvårdens utveckling i sitt geografiska område med särskilt fokus på den nära vården och samordnar dialogen med hälso- och sjukvårdens utförare och kommunerna.

Nämnden kan även agera som part för att hantera andra frågor som ligger inom den regionala kompetensen.

Ben Norman

Nämndsamordnare