Delregionala nämnder

De delregionala nämnderna verkar för att realisera Västra Götalandsregionens måldokument och strategiska planer inom hälso- och sjukvård och folkhälsa i sitt geografiska område.

Inom områdena hälso- och sjukvård och folkhälsa ansvarar nämnderna för dialog med kommuner, intresseorganisationer och civila samhället. Nämnderna följer hälso- och sjukvårdens utveckling i sitt geografiska område med särskilt fokus på den nära vården och samordnar dialogen med hälso- och sjukvårdens utförare och kommunerna.

Nämnderna kan även agera som part för att hantera andra frågor som ligger inom den regionala kompetensen.