Partiernas budgetförslag 2024

Vid regionfullmäktiges möte i juni debatteras budgeten för nästa år. Budgetförslagen publiceras nedan så snart partierna presenterat dem. Förslagen är preliminära tills dess fullmäktige beslutat om budgeten.

Partiernas budgetförslag inför beslut i regionfullmäktige

De politiska partierna

Kommentarer till budgetförslag kan finnas på partiernas egna webbplatser:

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Liberalerna

Miljöpartiet de gröna 

Moderaterna

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet