Dialogmöten med invånare

Västra Götalandsregionen arrangerar både dialog mellan invånare och politiker och dialog mellan invånare och personal. Dialoger är en viktig del i underlag för politiska beslut och att utveckla verksamheten. Här nedanför hittar du några av de dialoger som arrangeras mellan politiker och invånare eller föreningar.

Äldre man står i sitt vardagsrum

Pensionärsråd

Politiker i Västra Götalandsregionen träffar representanter för pensionärsorganisationer genom det regionala pensionärsrådet.

Samråd

Beredningen för mänskliga rättigheter har regelbundet samråd med föreningar och organisationer. Det finns idag fem samråd: för funktionshinderfrågor, nationella minoriteter, barnets rättigheter, hbtq-frågor samt mänskliga rättigheter

Sex händer håller i varandra

Sociala ekonomins råd (SER)

I Sociala ekonomins råd (SER) sitter både politiska representanter från regionutvecklingsnämnden och representanter från de fyra delregionala nätverken för social ekonomi (Göteborg, Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad).

Överenskommelsen VGR och det civila samhället

Enligt överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället från 2014, arbetar VGR tillsammans med företrädare för det civila samhället för en utökad samverkan med syfte att stärka demokratin och välfärden i Västra Götaland.