Godstransportstrategi

Västra Götaland är Nordens främsta transportregion och en motor för svensk ekonomi.

Investeringar i en hållbar och säker infrastruktur har avgörande betydelse för näringslivets utveckling såväl i Västsverige som i landet som helhet. Effektiva och säkra godstransporter har stor betydelse för tillväxt och utveckling.