Filmer, broschyrer och rapporter

järnväg genom skog

Film: En persons historia om att bryta ensamhet


Film: Fakta om ensamhet

 


Om ofrivillig ensamhet, profession, svenska

Broschyren “Stöd till dig som i ditt arbete möter någon som är ofrivilligt ensam” riktar sig till dig som arbetar inom offentlig verksamhet eller inom det civila samhället. Här finns fakta om ensamhet och information om hur ofrivillig ensamhet påverkar hälsan. Det finns också konkreta tips på vad du kan göra i mötet med någon som visar tecken på att vara ensam.

Broschyren finns i följande format:

Utskrivningsbart i A4-format; klicka här

Som broschyr i A5-format Finns att beställa här   


Om ofrivillig ensamhet, allmänhet, svenska

Broschyren “Känner du dig ensam eller vet du någon som gör det?” är tänkt att utgöra ett stöd riktat till allmänheten. Här finns egenvårdstips och hur du som medmänniska kan utgöra ett stöd till någon i din närhet. Det finns också information om professionell hjälp och stöd samt hur ofrivillig ensamhet påverkar hälsan.

Broschyren finns i följande format:

Utskrivningsbart i A4-format; klicka här

Som broschyr i A5-format Finns att beställa här 


Om ofrivillig ensamhet, profession, engelska

Ett informationsmaterial på engelska som är tänkt att utgöra ett stöd till dig som i ditt arbete möter någon som är ofrivilligt ensam. Det riktar sig till dig som arbetar inom offentlig verksamhet eller inom det civila samhället. Här finns fakta om ensamhet och information om hur ofrivillig ensamhet påverkar hälsan. Det finns också konkreta tips på vad du kan göra i mötet med någon som visar tecken på att vara ensam.

Utskrivningsbart i A4-format; klicka här

 


Om ofrivillig ensamhet, allmänhet, engelska

Ett informationsmaterial på engelska som är tänkt att utgöra ett stöd till dig som känner sig ensam eller om vet du någon som gör det. Här finns egenvårdstips och hur du som medmänniska kan utgöra ett stöd till någon i din närhet. Det finns också information om professionell hjälp och stöd samt hur ofrivillig ensamhet påverkar hälsan.

Utskrivningsbart i A4-format; klicka här


Om ofrivillig ensamhet, profession, arabiska

Ett informationsmaterial på arabiska som är tänkt att utgöra ett stöd till dig som i ditt arbete möter någon som är ofrivilligt ensam. Det riktar sig till dig som arbetar inom offentlig verksamhet eller inom det civila samhället. Här finns fakta om ensamhet och information om hur ofrivillig ensamhet påverkar hälsan. Det finns också konkreta tips på vad du kan göra i mötet med någon som visar tecken på att vara ensam.

Utskrivningsbart i A4-format; klicka här


Om ofrivillig ensamhet, allmänhet, arabiska

Ett informationsmaterial på arabiska som är tänkt att utgöra ett stöd till dig som känner sig ensam eller om vet du någon som gör det. Här finns egenvårdstips och hur du som medmänniska kan utgöra ett stöd till någon i din närhet. Det finns också information om professionell hjälp och stöd samt hur ofrivillig ensamhet påverkar hälsan.

Utskrivningsbart i A4-format; klicka här


Om ofrivillig ensamhet, profession, persiska

Ett informationsmaterial på persiska som är tänkt att utgöra ett stöd till dig som i ditt arbete möter någon som är ofrivilligt ensam. Det riktar sig till dig som arbetar inom offentlig verksamhet eller inom det civila samhället. Här finns fakta om ensamhet och information om hur ofrivillig ensamhet påverkar hälsan. Det finns också konkreta tips på vad du kan göra i mötet med någon som visar tecken på att vara ensam.

Utskrivningsbart i A4-format; klicka här


Om ofrivillig ensamhet, allmänhet, persiska

Ett informationsmaterial på persiska som är tänkt att utgöra ett stöd till dig som känner sig ensam eller om vet du någon som gör det. Här finns egenvårdstips och hur du som medmänniska kan utgöra ett stöd till någon i din närhet. Det finns också information om professionell hjälp och stöd samt hur ofrivillig ensamhet påverkar hälsan.

Utskrivningsbart i A4-format; klicka här


Om ofrivillig ensamhet, profession, somaliska

Ett informationsmaterial på somaliska som är tänkt att utgöra ett stöd till dig som i ditt arbete möter någon som är ofrivilligt ensam. Det riktar sig till dig som arbetar inom offentlig verksamhet eller inom det civila samhället. Här finns fakta om ensamhet och information om hur ofrivillig ensamhet påverkar hälsan. Det finns också konkreta tips på vad du kan göra i mötet med någon som visar tecken på att vara ensam.

Utskrivningsbart i A4-format; klicka här


Om ofrivillig ensamhet, allmänhet, somaliska

Ett informationsmaterial på somaliska som är tänkt att utgöra ett stöd till dig som känner sig ensam eller om vet du någon som gör det. Här finns egenvårdstips och hur du som medmänniska kan utgöra ett stöd till någon i din närhet. Det finns också information om professionell hjälp och stöd samt hur ofrivillig ensamhet påverkar hälsan.

Utskrivningsbart i A4-format; klicka här


Om ofrivillig ensamhet, allmänhet, finska

Ett informationsmaterial på finska som är tänkt att utgöra ett stöd till dig som känner sig ensam eller om vet du någon som gör det. Här finns egenvårdstips och hur du som medmänniska kan utgöra ett stöd till någon i din närhet. Det finns också information om professionell hjälp och stöd samt hur ofrivillig ensamhet påverkar hälsan.

Utskrivningsbart i A4-format;
klicka här


Rapport: Ofrivillig ensamhet i Västra Götaland

En praktikrapport från 2021. Baserad på djupintervjuer med personer i Västra Götaland som har egna erfarenheter av ofrivillig ensamhet.
Rapporten i sin helhet finns här.