Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Folkhälsa

Ansvaret för folkhälsoarbetet delas mellan regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet och Västra Götalandsregionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder. God folkhälsa betyder att så många som möjligt har en bra fysisk och psykisk hälsa och att olika grupper i samhället har en jämlik hälsa.

Sociala investeringar

VGR:s sociala investeringar är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg.

Folkhälsa Skaraborg

I Skaraborg bedrivs ett aktivt folkhälsoarbete genom samverkan mellan region och kommuner. Målet är att påverka förutsättningarna för social hållbarhet och en god folkhälsa genom att förbättra människors livsvillkor och livsmiljö.

Kraftsamling fullföljda studier

Västra Götalandsregionen kraftsamlar tillsammans med kommuner, näringsliv och idéburen sektor kring barn och ungas förutsättningar för fullföljda studier.

Psykisk hälsa och suicidprevention

En bra psykisk hälsa är viktigt för livskvaliteten och ett vardagsliv som fungerar. Var sjätte timme väljer någon att ta sitt liv och därför är det viktigt att öka kunskapen om psykisk hälsa och arbetet med att förebygga självmord.

två barn leker

Livsvillkor, migration och hälsa

En femtedel av Västra Götalands invånare är migranter från andra länder. Västra Götalandsregionen behöver rusta för att inkludera, identifiera behov och utveckla sina verksamheter för att kunna bemöta hela befolkningen.


Senast uppdaterad: 2023-09-01 12:47