Psykisk hälsa och suicidprevention

Psykisk hälsa används ofta som ett övergripande begrepp och omfattar både psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa. Begreppet psykiskt välbefinnande används för att beskriva de positiva dimensionerna av psykisk hälsa och omfattar både välbefinnande och funktionsförmåga. Psykisk ohälsa kan vara många olikartade tillstånd, alltifrån enstaka och mildare psykiska besvär till allvarliga psykiatriska tillstånd. Det finns ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa och suicid, och många som tar sitt liv har haft en depression eller någon annan form av psykisk ohälsa.

Män i alla åldersgrupper anger ett större psykiskt välbefinnande än vad kvinnorna gör medan kvinnorna i alla åldersgrupper upplever mer ängslan, oro och ångest än männen. 

Under 2019 dog 1 269 personer i Sverige av suicid (säkra) i Sverige. Av dessa var 873 män och 396 kvinnor.

Hit kan du vända dig om du eller någon i din närhet mår dåligt

Bryt ensamheten

Att vara ofrivilligt ensam skadar hälsan och utger sig i både psykiska och fysiska symptom. Det är ett allvarligt folkhälsoproblem och är skrämmande att uppleva, det kan väcka känslor av otrygghet, nedstämdhet och övergivenhet som leder till depression. Läs om ofrivillig ensamhet här.

Suicidprevention

Ibland leder psykisk ohälsa till att människor till slut upplever att den enda lösningen är att ta sitt liv. Detta föregås oftast av en längre process vilket gör det möjligt för flera aktörer att längs vägen upptäcka och förhindra att processen fullföljs. Läs mer om suicidprevention här.

Stöd och hjälp

Hit kan du vända dig om du eller någon i din närhet mår dåligt. Läs mer om vad du kan göra här.

Agneta Eriksson

Regionutvecklare

Telefonnummer

Lars Paulsson

Regionutvecklare

Telefonnummer