Kraftsamling digitalisering

Collage foton som symboliserar fokusområden inom kraftsamling digitalisering och VG2030 stämpel

Tillsammans kraftsamlar vi i Västsverige för en ökad digitalisering. Det innebär att alla vi som arbetar för ett hållbart och konkurrenskraftigt Västra Götaland samverkar, driver och agerar för att öka takten i digitaliseringen.

Digitalisering innebär både stora möjligheter och utmaningar för privat, offentlig och ideell sektor. För att accelerera utvecklingen behöver vi innovera och vara modiga.

Vi kraftsamlar kring näringslivets digitala transformation, digital kompetens och lärande, säker och hållbar digital infrastruktur, offentlig sektors digitala transformation och invånarnas digitala delaktighet och tillit.

Kraftsamling digitalisering är en av fyra tvärsektoriella västsvenska kraftsamlingar i Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi. 

VGR och digitalisering

VGR arbetar med digitalisering tillsammans med kommunerna inom området regional utveckling med AI, bredbandsutbyggnad, informationssäkerhet, Internet of Things och öppna data.

Tillsammans ställer vi om

Regional utvecklingsstrategi 2021-2030. Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Vill du veta mer?

Maria Larsson

Sammankallande Digitaliseringsrådet Västra Götaland och samordnare för Kraftsamling digitalisering

Telefonnummer

Karin Althoff

Avdelningschef

Telefonnummer

Anders Carlberg

Strateg

Telefonnummer

Staffan Dahlin

IT-strateg

Telefonnummer

Christine Hollner

Regionutvecklare - Brysselkontoret, digitalisering/AI, forskning & innovation, internationella organisationer

Telefonnummer

Jens Lejhall

Regionutvecklare – Folkbildning, idrott, bibliotek och MIK

Telefonnummer

Eric Åkerlund

Regional bredbands-koordinator

Telefonnummer