Digitalisering

Collage foton som symboliserar fokusområden inom kraftsamling digitalisering och VG2030 stämpel

Tillsammans kraftsamlar vi i Västsverige för en ökad digitalisering. Det innebär att alla vi som arbetar för ett hållbart och konkurrenskraftigt Västra Götaland samverkar, driver och agerar för att öka takten i digitaliseringen.

Digitalisering innebär både stora möjligheter och utmaningar för privat, offentlig och ideell sektor. För att accelerera utvecklingen behöver vi innovera och vara modiga.

Kraftsamling digitalisering är en av fyra tvärsektoriella västsvenska kraftsamlingar i Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi. 

Aktuellt just nu

Inriktning

Vi kraftsamlar kring näringslivets digitala transformation, digital kompetens och lärande, säker och hållbar digital infrastruktur, offentlig sektors digitala transformation och invånarnas digitala delaktighet och tillit. Längst ned på sidan finns länkar till respektive område.

Västsvensk kraftsamling digitalisering inriktning

Processen

Det finns många lärande exempel inom digitalisering, listade utifrån kraftsamlingens inriktning. 

Under aktiviteter och handlingsplan finns mer information om arbetet. Samtliga mejluppdateringar ger en bra bild av vad som har gjorts och vad som planeras.

Vi följer också upp arbetet efter en uppföljningsplan.

Många aktörer och intressenter bidrar i kraftsamling digitalisering på olika sätt med samverkan, dialog, expertkunskap, resurser och aktiviteter. Västra Götalandsregionen samordnar och tillsammans kan vi accelerera takten i digitaliseringen.

Västsvensk kraftsamling digitalisering ligger i linje med strategier nationellt och i EU där det också finns olika finansieringsmöjligheter.

Bakgrund

Utgångspunkten för arbetet är nuläget av digitaliseringen i Västra Götaland och Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030, Digitalisering (s.19).

VGR:s arbete med digitalisering, informationssäkerhet, Internet of Things, öppna data och utbyggnaden av bredband.

Vi började kraftsamla med en konferens 2 juni 2021 med deltagare från en mängd relevanta aktörer. Inledningen av Kristina Jonäng och Anders Carlberg.

 

 

Vill du veta mer?

Maria Larsson

Samordning

Telefonnummer

Anders Carlberg

Strateg

Telefonnummer

Staffan Dahlin

IT-strateg

Telefonnummer

Tore Johnsson

Samordnare Digitaliseringsrådet Västra Götaland

Telefonnummer

Andrea Kostadinovic

Regionutvecklare - digitalisering, AI, S3, lärosäten

Telefonnummer

Jens Lejhall

Regionutvecklare – Folkbildning, idrott, bibliotek och MIK

Telefonnummer

Alexandra Schafhauser

Regionutvecklare Brysselkontoret- Digitalisering, forskning & innovation och statsstöd

Telefonnummer

Eric Åkerlund

Regional bredbands-koordinator

Telefonnummer