Offentlig sektors digitala transformation

Konceptbild på ett helt bibliotek med hyllor som ryms på en smartphone
Fotograf: Julia Garan

Offentlig sektors digitalisering har en stor effektiviseringspotential. Kontakterna mellan invånare och myndigheter sker i allt högre grad digitalt, vilket ställer krav på säker datahantering. Öppna data och data med hög kvalitet främjar innovation och skräddarsydda lösningar som ger nytta för invånare.

Utmaningen är att graden av digitalisering varierar stort mellan olika kommuner, och att frågan inte alltid hanteras på ledningsnivå. Effektiviseringspotentialen är stor och nyttan för invånarna blir högre om fler offentliga tjänster blir digitala.

Digitalisering i offentlig sektor är en förändringsprocess som kräver långsiktighet, starkt stöd från ledningen och nya förhållningssätt. Det har lika mycket att göra med människor som med teknik.

Öppna data

Öppna och delade data är ett sätt för offentlig sektor att möjliggöra för företag att skapa innovationer och erbjuda digitala tjänster till invånarna.

Så kan öppna data förenkla din vardag - VGRfokus

Regional samverkan för öppna data i Västra Götaland

Dataportal Väst

Nationell Dataverkstad

Nyhetsbrev från Innovationsfonden VGR om vad som hänt under 2021

Västsvensk kraftsamling digitalisering

Vi kraftsamlar under fyra år för att:

  1. fler tillgängliggör öppna data och delar data för forskning och innovation
  2. öka fokus på offentlig digital tjänsteutveckling.

Lärande - goda exempel

Exempel på initiativ, projekt, utbildningar och nätverk inom områdets inriktning:

Tecknade figuren Tim gungar i ett digitalt landskap.

Tim visar vår målbild

Filmen "Historien om Tim" visar vår vision om hur vardagen kan se ut i ett digitaliserat transformerat samhälle där upplevelsen är mer av EN offentlig sektor.

Tore Johnsson

Samordnare Digitaliseringsrådet Västra Götaland

Telefonnummer