Säker och hållbar digital infrastruktur

Nätverkskabel och optisk fiberkabel i #D
Fotograf: Thomas-Soellner

Grundläggande förutsättningar för digitalisering behöver finnas på plats med fasta och mobila bredbandsnät som klarar en utveckling mot ett uppkopplat samhälle. Fortsatt implementering av "Internet of things" (IoT) och Artificiell intelligens (AI), liksom frågor kopplat till etik och säkerhet, är viktiga utvecklingsområden.

Utmaningen är att få säkerhet och hållbarhet att takta med ny teknik och innovationer. Det finns också utmaningar kring datafrågor, integritet, etik och informationssäkerhet. Bredband är en viktig del i långsiktiga prioriteringen Knyta samman Västra Götaland. Jämfört med andra län har Västra Götaland en hög andel hushåll på landsbygden med tillgång till bredband.

Digitaliseringsrådet i Västra Götaland driver arbetet framåt med en säker och hållbar digital infrastruktur.
Digitaliseringsrådet

UBit-gruppen (Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur) driver utveckling av bredband och IT-infrastruktur i Västra Götaland.
Bredband

Västsvensk kraftsamling digitalisering

Vi kraftsamlar under fyra år för att:

  1. främja utvecklingen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur, hög data säkerhet samt att ny teknik testas.
  2. det fasta och mobila bredbandsnätet byggs ut och ökar närheten mellan länets olika platser.
  3. öka kunskapen om digitaliseringens miljöpåverkan.

Lärande - goda exempel

Exempel på initiativ, projekt, utbildningar och nätverk inom områdets inriktning:

Tore Johnsson

Samordnare Digitaliseringsrådet Västra Götaland

Telefonnummer

Eric Åkerlund

Regional bredbands-koordinator

Telefonnummer