Förstärkt eldistribution

Utbyggnad av elnätet är en förutsättning för en storskalig elektrifiering där elbehovet på sikt kan mångdubblas.

För att möta det snabbt växande elbehovet krävs en robust och pålitlig tillförsel av el. Det är en förutsättning för att företag ska våga etablera sig och göra nödvändiga satsningar på elektrifiering.

Vi analyserar de framtida behoven i Västra Götaland och för dialog med myndigheter och andra aktörer på den svenska elmarknaden om hur utbyggnaden av elnät kan skyndas på.

ACCEL - samverkansarena för elnätsutveckling

Västra Götalandsregionen tillsammans med Svenska kraftnät och Länsstyrelsen startar en samverkansarena för omställning till elektrifiering med namnet ACCEL - Accelererad elnätsutveckling i Västra Götaland

ACCEL