Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Har du en idé om en social investering?

För 2023 avsätter miljö- och regionutvecklingsnämnden sociala investeringsmedel till hälsofrämjande och förebyggande investeringar som på sikt förbättrar barn och ungas möjligheter till fullföljda studier. Sociala investeringsmedel är en del av Kraftsamlingen för fullföljda studier som är en av fyra tvärsektoriella kraftsamlingar i Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi.

Prioriterade inriktningar för sociala investeringar för åren 2022-2024


Inom inriktningen Psykisk hälsa prioriteras:

  • Utveckla samverkan mellan skola och region för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa.
  • Förbättra förutsättningarna för barn/unga med misstanke om utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser genom t.ex. tidiga insatser, särskilt stöd, sammanhållet vårdförlopp, samordning och trygghet.

Inom inriktningen Föräldrar som resurs prioriteras:

  • Förstärka och tillgängliggöra stöd till vårdnadshavare i hela länet, med särskilt fokus på föräldrar med migrationsbakgrund eller låg utbildningsbakgrund.

Inom inriktningen Läsning & språkutveckling prioriteras:

  • Utveckla samverkansformer för hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga med språkstörning.

Inom inriktningen Motivation & framtidstro prioriteras:

  • Utveckla och sprida metoder för barn och ungas delaktighet och inflytande. Utveckla och sprida metoder för skolanknytning, närvaro och meningsfullhet i skolan.

Vem kan söka?

Projektägare kan vara en kommunal eller en regional verksamhet. En part utses som ägare och ansökan undertecknas av båda parter. Samverkan är ett krav och innebär att både den regionala och den kommunala verksamheten deltar i aktiviteter och finansiering.

Målgrupp för investeringar

Målgruppen för sociala investeringar är barn och unga, med särskilt fokus på individer som riskerar att hamna i utanförskap. Även insatser som indirekt påverkar barn och unga räknas in om de på sikt ökar barns och ungas möjligheter att klara grundskolan. Det kan till exempel handla om insatser riktade till föräldrar.

Marie Ahlberg

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-03-10 15:58