Hälsa och vård

Teckenspråksfilm om hur vi ansvarar för att du som bor i Västra Götaland kan få den hälso- och sjukvård du behöver.


Filmens innehåll som text

Vi ansvarar för att du som bor i Västra Götaland kan få den hälso- och sjukvård du behöver. Hälso- och sjukvården är Västra Götalandsregionens mest omfattande verksamhet. Cirka 90 procent av den totala budgeten går till olika former av hälso- och sjukvård.

När du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa får du snabbare hjälp om du kommer till rätt plats i vården redan från början. 1177 Vårdguiden, vårdcentraler och sjukhus har olika uppdrag för att du som patient ska få vård på bästa sätt.

1177 Vårdguiden är en nationell samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. 1177 Vårdguiden finns tillgängligt dygnet runt via webb och telefon och vårdpersonal kan hjälpa till med att bedöma ditt behov av vård, ge dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Om du behöver träffa en läkare eller annan vårdpersonal ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. På kvällar och helger vänder du dig till en jourcentral. Sjukhusvården vänder sig till dig som behöver specialistsjukvård. Är du i akut sjukvård ringer du 112.

Kontaktuppgifter till vård i Västra Götaland på 1177.se

På 1177.se kan du också läsa mer om rättigheter i vården. Där kan du få reda på hur du klagar om du inte är nöjd med vården, hur vårdgarantin fungerar, vad vården kostar, vem som kan läsa din journal och mycket mer.

 

Jesper Svensson

Regionutvecklare

Telefonnummer