Politik och påverkan

Teckenspråksfilm om att du som bor i Västra Götaland kan påverka i många frågor som finns nära dig.

Filmens innehåll som text

Du som bor i Västra Götaland kan påverka i många frågor som finns nära dig. Västra Götalandsregionen styrs av politiker som regioninvånarna själva har valt. Hur du röstar i regionvalet påverkar hur dina skattepengar används. En del av den skatt du betalar går till verksamhet som regionen driver, som till exempel, sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Du röstar i regionvalet vart fjärde år samtidigt som valet till riksdag och kommun.

Så styrs Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen styrs av politiska beslut. Det är regionfullmäktige som beslutar om övergripande mål och prioriteringar. De 149 ledamöterna väljs av medborgarna i Västra Götaland vid de allmänna valen.

Det är regionfullmäktige som fattar beslut om övergripande mål och prioriteringar i Västra Götalandsregionen (VGR). Andra beslut som behövs för att verksamheten ska fungera fattas av politiker i nämnder och styrelser.

I Västra Götalandsregionen finns cirka 1100 politiker. De är utsedda av regionfullmäktige och kommer från hela Västra Götaland. De flesta sköter sina politiska uppdrag på fritiden.

Det är politikernas uppgift att besluta om verksamheternas inriktning, ekonomi, mål och prioriteringar. Det är tjänstepersonernas uppgift att driva och utveckla verksamheterna utifrån de politiska besluten.

Den politiska organisationen har stöd av tjänstepersoner som gör utredningar, analyser och beräkningar, utformar planer och förslag som underlag för de politiska besluten.

Den politiska makten

Politikerna i Västra Götalandsregionen representerar olika politiska partier. Partiernas fördelning i regionfullmäktige – mandatfördelningen – utgår från valresultatet. Oftast styr partier som tillsammans har majoritet, det vill säga minst 75 av de 149 mandaten. Efter valet 2022 styr en minoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet med 68 av 149 mandat. Oppositionen utgörs av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna. 

Mandatfördelningen styr också hur många ledamöter ett parti har i en nämnd eller styrelse, liksom fördelningen av posterna som ordförande, förste och andre vice ordförande.

Jesper Svensson

Regionutvecklare

Telefonnummer