Nationella minoritetsspråk och teckenspråk

Teckenspråksfilm om nationella minoritetsspråk som är språk som talats länge i Sverige och därför har en speciell ställning.

Filmens innehåll i textformat

Nationella minoritetsspråk är språk som talats länge i Sverige och som därför har en speciell ställning: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Svenskt teckenspråk har motsvarande språkliga behov och rättigheter.

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheterna. Här får du veta vilka språkliga rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på Västra Götalandsregionen och andra myndigheter. 

1 januari 2010 kom en lag om de nationella minoriteterna och deras minoritetsspråk . Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas, och att myndigheter ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov. Alla myndigheter har också skyldighet att informera svenska minoriteter om deras språkliga rättigheter.

Det är en lagstadgad skyldighet för myndigheter att ge grundläggande information på alla nationella minoritetsspråk.

Förvaltningsområde för finska

Myndigheten ska ge viktig information och service på finska, meänkieli och samiska till nationella minoriteter inom förvaltningsområdena. Du som bor i en kommun inom ett förvaltningsområde har rätt att kommunicera med myndigheterna på ditt språk. Du ska kunna få svar i tal och skrift på samma språk. Västra Götalandsregionen är förvaltningsområde för finska.

Rättigheter du har att få information på minoritetsspråk på justitieombudsmannens webbplats

Västra Götalandsregionen har ett samråd för nationella minoriteter som träffas regelbundet.

Kontaktperson Jesper Svensson, avdelningen för social hållbarhet.

Västra Götalandsregionen har en politiskt beslutad handlingsplan för mänskliga rättigheter som bland annat tar upp frågor som rör nationella minoriteter.

Jesper Svensson

Regionutvecklare

Telefonnummer