Om SRHR-bussen

Syftet med bussen är att tillgängliggöra SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter). I SRHR-bussen kan du bland annat att få hjälp med provtagning för sexuellt överförbara infektioner, gynekologisk cellprovtagning och preventivmedelsrådgivning.

SRHR-bussen vänder sig till alla invånare i alla åldrar i Västra Götalandsregionen. Alla besök i bussen är kostnadsfria.

Bussen, som är den första i sitt slag i Sverige, samarbetar med ungdomsmottagningar, primärvård, sjukhus och skolor/elevhälsa inom hela regionen. SRHR-bussen ingår även i flera samarbeten med lokala mottagningar, exempelvis sprututbytesmottagningarna och flyktingmedicin. Den finns också på plats vid olika evenemang, till exempel under festivaler och stadsdelsdagar.

SRHR-bussen har ett tätt samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

Historik

SRHR-bussen blev till 2016, i ett samarbete mellan mödrahälsovården i Göteborg, Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Sexualmedicinskt centrum. Syftet var att nå invånarna i Västra Götaland med lättillgänglig information om SRHR, för att stärka folkhälsan och individens möjligheter att göra informerade val i SRHR-frågor.

I början av 2021 övergick SRHR-bussen från att vara ett projekt till att bedriva verksamheten utifrån en vårdöverenskommelse.

Har du några frågor, kontakta oss gärna!

Fakta om SRHR

  • Förkortningen SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
  • Sexuell hälsa handlar om livskvalitet och personliga relationer, om rådgivning och hälsovård.
  • Sexuella rättigheter innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, oavsett ålder.
  • Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom.
  • Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att bestämma antalet barn och hur tätt dessa ska komma.
Chatta med Liv