Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Läkemedelsrelaterade skador

Antalet läkemedelsrelaterade skador ska minska i Västra Götalandsregionen genom väl underbyggda läkemedelsrekommendationer, säker läkemededelshantering och säkra IT-stöd.

Patientdelaktighet och säkerställande av att patient som skrivs ut från sjukhus erhåller skriftlig läkemedelsberättelse och läkemedelslista vid utskrivning är centralt. Patienter över 75 år med fler än fem läkemedel ska erbjudas läkemedelsgenomgång.
På sjukhusen ökas antalet farmaceutiska tjänster i vården, slutenvårdsdos införs och kunskapsstöden ePed för läkemedelsbehandling till barn och Cytobase för cytostatikabehandling implementeras.

 Läs mer om läkemedelsrelaterade skador i riktlinjer för patientsäkerhet

Läs mer om Sveriges Kommuner och Regioners åtgärdspaket för att minska vårdskador uppkomna av läkemedelshantering

Marga Brisman

Regionchefläkare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-11-06 13:19