Läkemedelsrelaterade skador

Antalet läkemedelsrelaterade skador ska minska i Västra Götalandsregionen genom väl underbyggda läkemedelsrekommendationer, säker läkemededelshantering och säkra IT-stöd.

Patientdelaktighet och säkerställande av att patient som skrivs ut från sjukhus erhåller skriftlig läkemedelsberättelse och läkemedelslista vid utskrivning är centralt. Patienter över 75 år med fler än fem läkemedel ska erbjudas läkemedelsgenomgång.
På sjukhusen ökas antalet farmaceutiska tjänster i vården, slutenvårdsdos införs och kunskapsstöden ePed för läkemedelsbehandling till barn och Cytobase för cytostatikabehandling implementeras.

Läs mer om läkemedelsrelaterade skador i handlingsplan för ökad patientsäkerhet

 

Marga Brisman

Regionchefläkare

Telefonnummer