Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Läkemedelsrelaterade skador

Antalet läkemedelsrelaterade skador ska minska i Västra Götalandsregionen. Vi jobbar för säkra läkemedelsrekommendationer, säker hantering av läkemedel och säkra IT-stöd för att detta ska bli verklighet. Läs mer om vårt arbete här.

Antalet läkemedelsrelaterade skador ska minska i Västra Götalandsregionen genom väl underbyggda läkemedelsrekommendationer, säker läkemededelshantering och säkra IT-stöd. Patientdelaktighet och säkerställande av att patient som skrivs ut från sjukhus erhåller skriftlig läkemedelsberättelse och läkemedelslista vid utskrivning är centralt. Patienter över 75 år med fler än fem läkemedel ska erbjudas läkemedelsgenomgång.

På sjukhusen ökas antalet farmaceutiska tjänster i vården, slutenvårdsdos införs och kunskapsstöden ePed för läkemedelsbehandling till barn och Cytobase för cytostatikabehandling implementeras.

De regionala medicinska riktlinjerna för läkemedel vidareutvecklas och Lex Maria-ärenden avseende läkemedelsavvikelser analyseras jämte att förebyggande åtgärder tas fram och införs.

Läs mer om läkemedelsrelaterade skador i riktlinjer för patientsäkerhet

Läs mer om Sveriges Kommuner och Landstings åtgärdspaket för att minska vårdskador uppkomna av läkemedelshantering

Senast uppdaterad: 2019-07-01 13:19