Certifiering

Utbildningen till FCU-behandlare avslutas med en certifiering. Certifieringen innebär att FCU-behandlaren har uppnått den färdighetsnivå som är validerad utifrån forskning. Behandlarnas aktuella färdighetsnivå mäts kontinuerligt genom utbildningen med modellens kvalitetssäkringsinstrument COACH.

Certifikat utfärdas för:

  • Certifiering i Family Check-up (FCU) – Familjekartläggning
    Certifiering i FCU innebär två godkända feedbacksessioner från FCU-kartläggningen
  • Certifiering i Föräldraskap i Vardagen (FiV) – Föräldrautbildning
    Certifiering i FiV innebär tre godkända föräldrasessioner utifrån manualen Föräldraskap i Vardagen. Det krävs en film från varje del, ”Positivt beteendestöd”, ”Gränssättning” och ”Bygga familjerelationer

Certifieringen som erhålls är giltig i tre år. Behandlaren har möjlighet att förnya sin certifiering efter att den har gått ut. Om-certifieringsprocessen innebär att två nya filmer från behandlaren genomgår kvalitetssäkring.