Utbildning i Family Check-up

För att utbildas till FCU-behandlare krävs tidigare erfarenhet av familjearbete och/eller föräldrastöd.

Innehållet i utbildningen skräddarsys utifrån den verksamhet som ska implementera FCU och den kompetens utbildningsdeltagarna har sedan tidigare. Därför kan utbildningstiden variera mellan 2 till 3 terminer. Utbildningen består av 3-5 utbildningsdagar och därefter regelbunden handledning med utbildningsinslag under hela utbildningstiden. Den praktiska delen av utbildningen innebär kliniskt arbete med familjer med handledningsstöd, både individuellt och gruppbaserat. Allt familjearbete i FCU dokumenteras med videoinspelningar.
Behandlarnas aktuella färdighetsnivå mäts löpande genom utbildningen med modellens kvalitetssäkringsinstrument COACH. När behandlaren har uppnått den färdighetsnivå som är validerad utifrån forskning erhåller behandlaren en certifiering i modellen.

Certifikat utfärdas för:
Certifiering i Family Check-up (FCU) – Familjekartläggning
Certifiering i Föräldraskap i Vardagen (FiV) - Föräldrautbildning